Thông tin học bổng

Địa điểm

Nhật Bản

Hết hạn

01/07/2023

Trình độ

Cử Nhân

Ngày cập nhật

19/08/2022

Loại học bổng

Bán Phần

Ngành học

Điều kiện ứng tuyển

  • Có quốc tịch Việt Nam
  • Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam 
  • Trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên 


Thông tin chi tiết học bổng

Học bổng dành cho sinh viên có nguyện vọng du học bằng tiếng Nhật các ngành Thương mại, Kinh tế, Khoa học Xã hội và Nhân văn tại trường đại học Ryutsu Kagaku (Kobe). Chương trình học bổng được đánh giá dựa trên năng lực học tập và trình độ tiếng Nhật của ứng viên. 

  • Đối với ứng viên có trình độ tiếng Nhật từ N3: 

+ Học bổng Welcome to Kobe 200.000 JPY

+ Giảm 30% học phí trong 4 năm 

  • Học bổng Asean Scholarship (tiếng Nhật từ N2) 

+ Hỗ trợ 1 triệu JPY trong 2 năm đầu tiên

+ Miễn giảm 30% học phí 4 năm học 

+ Miễn trừ phí nhập học 300.000 JPY 

  • Đối với ứng viên có trình độ tiếng Nhật từ N2:

+ Học bổng Welcome to Kobe 200.000 JPY

+ Miễn giảm 50% học phí 4 năm học

+ Học bổng 100.000 JPY (ứng viên có N2) và 200.000 JPY (ứng viên có N1)