MINI GAME - Lập trình game mini (khóa học online)

Bạn sẽ học được gì

  • Học viên diễn đạt được quy trình phát triển game thông qua prototype.

  • Học viên có thể tự xây dựng một trò chơi mini hoàn chỉnh.

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng trong lĩnh vực sản xuất game, xây dựng và phát triển ý tưởng, kịch bản.

Thời lượng: 06 buổi, 12 giờ

Thông tin giảng viên

Tên Giảng Viên Giảng viên của Green Academy

Tham gia giảng dạy tại Green Academy đều là đội ngũ giảng viên chất lượng, nhiệt huyết, nhiều năm kinh nghiệm sư phạm trong lĩnh lực Thiết kế, Lập trình, Ngôn ngữ Hàn. Giảng viên của Green Academy xuất phát từ Team Leader/Project Manager thuộc các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành với nhiều dự án lớn. Bởi vậy, mỗi học viên đều sẽ được cầm tay chỉ việc, học trực tiếp với các thầy/cô. Ngoài được học những kiến thức theo lộ trình sẽ được chia sẻ nguồn cảm hứng nghệ nghiệp, cập nhật xu hướng thực tế và cọ sát thực tiễn.


Đồ án, dự án tốt nghiệp của học viên sẽ được mentor hoàn hảo nhất với bề dày kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực để có thể tạo nên một Portfolio ấn tượng nhất.

Khóa học tương tự

3D Modeling - Họa sĩ Game 3D

Trung tâm Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viênGiảng viên: Giảng viên của Green Academy

học viên15 học viên 33,000,000 đ

Java Fullstack Developer - Lập trình Fullstack Java

Trung tâm Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viênGiảng viên: Giảng viên của Green Academy

học viên15 học viên 34,000,000 đ

Khóa học khác của trung tâm

3D Modeling - Họa sĩ Game 3D

Trung tâm Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viênGiảng viên: Giảng viên của Green Academy

học viên15 học viên 33,000,000 đ

PHP Fullstack Developer - Lập trình Fullstack PHP

Trung tâm Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viênGiảng viên: Giảng viên của Green Academy

học viên15 học viên 34,000,000 đ

3D Animation - Hoạt hình 3D

Trung tâm Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viênGiảng viên: Giảng viên của Green Academy

học viên15 học viên 27,000,000 đ

Korean Advanced (Tiếng Hàn cao cấp)

Trung tâm Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viênGiảng viên: Giảng viên của Green Academy

học viên15 học viên 10,000,000 đ

Topik Preparation - Luyện thi Topik 5 - 6

Trung tâm Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viênGiảng viên: Giảng viên của Green Academy

học viên15 học viên 7,000,000 đ

Korean for Study Abroad - Tiếng Hàn Du học

Trung tâm Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viênGiảng viên: Giảng viên của Green Academy

học viên15 học viên 10,000,000 đ

3D Interior Design - Thiết kế Nội Thất 3D (khóa học Online)

Trung tâm Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viênGiảng viên: Giảng viên của Green Academy

học viên15 học viên 17,000,000 đ

UI/UX Design - Thiết kế Web UI/UX

Trung tâm Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viênGiảng viên: Giảng viên của Green Academy

học viên15 học viên 39,000,000 đ