7 Khóa Học

Korean Beginning - Tiếng Hàn sơ cấp

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 10,000,000 đ

Topik Preparation - Luyện thi Topik 5 - 6

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 7,000,000 đ

Korean Advanced (Tiếng Hàn cao cấp)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 10,000,000 đ

Korean for Study Abroad - Tiếng Hàn Du học

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 10,000,000 đ

Topik Preparation (Luyện thi Topik 3 - 4)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 7,000,000 đ

Korean Intermediate (Tiếng Hàn trung cấp)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 10,000,000 đ

KOREAN - Nhập môn Tiếng Hàn (khóa học online)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

20 học viên 1,000,000 đ