2 Khóa Học

Video Editor - Dựng Phim

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 33,000,000 đ

4D Cinema - Dựng Phim 4D

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 39,000,000 đ