31 Khóa Học

Thiết lập cuộc gọi và chốt Sale qua điện thoại

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 109,000 đ

Xây dựng trải nghiệm khách hàng trong TeleSale

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 109,000 đ

Phân tích Sản phẩm, Khách hàng mục tiêu

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 109,000 đ

Xây dựng kịch bản TeleMarketing

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 109,000 đ

SPIN - Bán hàng bằng cách đặt câu hỏi

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 109,000 đ

Tự Chạy Quảng Cáo Google Từ A đến Z (Mới nhất 2023)

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 750,000 đ

Kỹ năng bán hàng Bất động sản 5.0 - Bán hàng trong mọi hoàn cảnh

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 999,000 đ

ChatGPT: Áp dụng vào kinh doanh và tiếp thị, x10 hiệu suất (2023)

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 1,499,000 đ