12 Khóa Học

COREL DRAW - PHẦN MỀM THIẾT KẾ VECTOR (Khóa học Online)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

20 học viên 1,000,000 đ

UI/UX Design - Thiết kế Web UI/UX (khóa học Online)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 27,000,000 đ

2D Graphic Design - Thiết kế Đồ họa 2D

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 27,000,000 đ

UI/UX Design - Thiết kế Web UI/UX

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 39,000,000 đ

3D Interior Design - Thiết kế Nội Thất 3D (khóa học Online)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 17,000,000 đ

ILLUSTRATOR - PHẦN MỀM THIẾT KẾ VECTOR (khóa học online)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

20 học viên 1,000,000 đ

AUTOCAD Vẽ kỹ thuật bằng AutoCAD (Khóa học Online)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

20 học viên 1,000,000 đ

Motion Graphic - Thiết kế Đồ họa Chuyển động (Khóa học Online)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 23,000,000 đ