5 Khóa Học

HTN05 - Tuyệt Đỉnh Revit - Trọn bộ Revit Architecture từ cơ bản đến nâng cao

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 499,000 đ

HTN03 - Khóa học: Phương pháp 05 bước thiết lập và xuất hàng loạt hồ sơ chất lượng

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 599,000 đ

HTN02 - Khóa học: Làm chủ phương pháp lập dự toán và đo bóc khối lượng công trình

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 899,000 đ

HTN04 - Tuyệt Đỉnh AutoCAD - Trọn bộ AutoCAD từ cơ bản đến nâng cao

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 499,000 đ

HTN01 - Khóa học: Đo bóc khối lượng và áp mã đơn giá từ cơ bản tới nâng cao

Trung tâm Công ty Cổ Phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam

Giảng viên: Nhanh Academy

0 học viên 499,000 đ