Thông tin công ty

Công ty TNHH Minh Hoàng Trang được thành lập năm 2012 với nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau và đã gặt hái được rất nhiều thành công đáng kể. Trong đó Garage ô tô Nguyễn Hoàng là lĩnh vực ngành nghề chính trụ cột và đầu tàu cho sự thành công của Công ty. Garage ô tô Nguyễn Hoàng được thành lập cùng thời điểm tại Sài Gòn, được mở rộng về Bến Tre và nhiều chi nhánh khác....

QL57B, Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre

Thông tin chung

Mô hình hoạt động

Trách nhiệm hữu hạn

Số lượng nhân viên

10-20