Thông tin công ty

Xã hội ngày càng phát triển chúng tôi mang đến sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình

Thông tin chung

Mô hình hoạt động

Cá nhân

Số lượng nhân viên

25-99

Xem thêm việc làm